Zapisy online

II Kamieńszczańska Dycha

2017-08-27 Kamieńsk

Maksymalna ilość miejsc startowych 300. Do tej pory zapisało się 39 zawodników., 9 kobiet , 30 mężczyzn,

 

Opcje:

*1) Dystans
*2) Mieszkaniec Gminy Kamieńsk
*3) Rozmiar koszulki
*4) Oświadczenie w II Kamieńszczańskiej Dysze

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w imprezie określonymi w regulaminie imprezy i zgłaszam swój udział w imprezie - biegu. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w imprezie. Uczestnik/uczestniczka biegu oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania i zrelacjonowania imprezy - biegu pn. „II kamieńszczańska Dycha ” - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 922).

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne jest w godzinach 9:00 - 16:30