Zapisy online

Formularz zgłoszenia

IV Wiosenny Cross Domaniewicki

2018-05-27 Domaniewice

Maksymalna ilość miejsc startowych 200. Do tej pory zapisało się 6 zawodników., 2 kobiet , 4 mężczyzn,

Opcje:

*1) Konkurencja
*2) Oświadczenie IV Wiosenny Cross Domaniewicki

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Domaniewice, które odbędą się w dniu 27 maja 2018 r. pod nazwą IV Wiosenny Cross Domaniewicki, oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatorów IV Wiosennego Crossu Domaniewickiego, firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz obecne na zawodach media w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne