Zapisy online

Formularz zgłoszenia

Bieg na 110-lecie Łódzkiego Klubu Sportowego - Bieg dla dzieci – 400 m

2018-08-19 Łódź

Maksymalna ilość miejsc startowych 50. Do tej pory zapisało się 31 zawodników., 9 kobiet , 22 mężczyzn,
Formularz zgłoszenia zawodnika: 

Opcje:

*1) Oświadczenie dziecięce

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne