Zapisy online

Formularz zgłoszenia

V RYKOwisko ULTRA Trail - 72K

2019-06-01 Gorzewo gm. Gostynin

Maksymalna ilość miejsc startowych 130. Do tej pory zapisało się 152 zawodników (30 kobiet , 122 mężczyzn) w tym 129 z opłaconym wpisowym.

Opcje:

*1) Data urodzenia

Należy podać dokładną datę urodzenia (rok-miesiąc-dzień np. 1985.03.15)

*2) Awaryjny numer telefonu (ICE)
*3) Rozmiar koszulki
*4) Nocleg

Nocleg dla zawodników w cenie 15 pln za dobę.

*5) Oświadczenie V RYKOwisko ULTRA Trail

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, iż biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność. Jestem odpowiednio przygotowana/y do wysiłku podczas biegu oraz zgodnie z moją obecną wiedzą nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w terenowych biegach długodystansowych. Zapoznałam/em się z regulaminem, całkowicie go akceptuję i zobowiązuje się go przestrzegać. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności do zdjęć i materiałów wideo. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) przez firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka oraz Organizatora zawodów.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne