Zapisy online

Formularz zgłoszenia

61. Biegi Ulicami Sieradza - BIEG RODZINNY

2021-09-05 Sieradz

Maksymalna ilość miejsc startowych 80. Do tej pory zapisało się 32 zawodników (13 kobiet , 19 mężczyzn).

Formularz zgłoszenia zawodnika: 

Opcje:

*1) Oświadczenie - Biegi Ulicami Sieradza - BIEG RODZINNY

• oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w zawodach „ Biegi Ulicami Sieradza” w dniu 05.09.2021 r. oraz oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu. • Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu w dniu 05.09.2021. Nie ma podwyższonej temperatury, objawów duszności, kaszlu, nie przebywa na kwarantannie, jego współlokatorzy nie przebywają na kwarantannie, nie wrócił w ciągu 14 dni z regionów transmisji koronawirusa. • Zobowiązuje się monitorować stan zdrowia uczestnika przez cały czas trwania zawodów i wszelkie nieprawidłowości natychmiast zgłaszać do organizatora/służb medycznych. • Podczas biegu Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych. • Jestem świadomy/-ma zagrażających niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w stanie pokonać zakładany dystans, nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. • Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z jego uczestnictwem w zawodach. • Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat stanu zdrowia Uczestnika, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Uczestnika podczas zawodów, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona. • Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg biegu. • Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje jego warunki. • Oświadczam, że posiada osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW. Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). • Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem/podopiecznym, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. • Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podopiecznego (imię, nazwisko, miejscowość, wiek, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej. • Mój podopieczny/podopieczna startuje w zawodach na moją odpowiedzialność i ponoszę osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. • Przyjmuję do wiadomości, że dziecko/podopieczny ma obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!