Zapisy online

Formularz zgłoszenia

XI Pabianicki Półmaraton WSZYSTKO GRA

2023-04-02 Pabianice

Do tej pory zapisało się 349 zawodników (79 kobiet , 270 mężczyzn).

Opcje:

*1) Dystans
*2) Klasyfikacja strażaków

Dotyczy wyłącznie PÓŁMARATONU

*3) Klasyfikacja Policjantek/ów

Dotyczy wyłącznie PÓŁMARATONU W klasyfikacji mogą wziąć udział również pracownicy policji.

*4) Klasyfikacja Strażników Miejskich

Dotyczy wyłącznie PÓŁMARATONU

*5) Czy chcesz otrzymać fakturę?
*6) Oświadczenie Stowarzyszenie Wszystko Gra

Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) przez Stowarzyszenie "Wszystko Gra - Pabianice". Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!