Zapisy online

Formularz zgłoszenia

Julianów na 5 - Biegi Dziecięce

2018-03-24 Łódź

Maksymalna ilość miejsc startowych 100. Do tej pory zapisało się 8 zawodników., 6 kobiet , 2 mężczyzn,
Formularz zgłoszenia zawodnika: 

Opcje:

*1) Oświadczenie dla dzieci

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Zawodów oraz jestem świadomy jego postanowień, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) przez Organizatora oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska - Sobecka.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne jest w godzinach 9:00 - 16:30